Skip to main content

Promoting the take-up of languages and student mobility

Ieithoedd: Eich llwybr at lwyddiant

Rydym ni wedi datblygu taflen cyhoeddusrwydd ar gyfer disgyblion Blwyddyn 9. Ei nod yw darparu darnau bychan o wybodaeth sy’n amlygu sut byddai ieithoedd o fudd i bobl ifanc.

Os hoffech dderbyn gopi o’r pamffled ar gyfer eich llyfrgell adnoddau, cysylltwch â thîm Llwybrau at Ieithoedd Cymru.