Skip to main content

Promoting the take-up of languages and student mobility

Cyfleoedd i ddysgu ieithoedd - canllaw i fyfyrwyr a rhieni

Mae Llwybrau at Ieithoedd Cymru wedi cynhyrchu canllaw cynhwysfawr ar gyfer myfyrwyr a rhieni ynghylch y cyfleoedd sydd ar gael i ddysgu ieithoedd mewn prifysgolion yng Nghymru.

Mae’r canllaw hwn wedi’i ddylunio i roi gwell syniad i chi o’r opsiynau sydd ar gael i chi, i’ch galluogi i wneud penderfyniad gwybodus ynghylch eich dyfodol gydag ieithoedd. Mae’n cynnig ffeithiau a ffigyrau i chi am ieithoedd a busnes, enghreifftiau o fodiwlau, yn ogystal â strwythurau cyrsiau a gwybodaeth ynghylch y flwyddyn gyffrous dramor. Gallwch hefyd ddarllen am brofiadau rhai myfyrwyr sy’n astudio ieithoedd yn y brifysgol ar hyn o bryd.

Ar y dudalen gefn, ceir awgrymiadau ar le y gallwch ddod o hyd i hyd yn oed fwy o wybodaeth ar astudio ieithoedd yn gyffredinol a hefyd, manylion am y prifysgolion unigol.

Rydym wedi cynhyrchu cyfres o nodiadau i athrawon i gyd fynd â’r adnodd hwn, sy’n cynnig ystod o syniadau am sut y gellir defnyddio’r adnodd hwn i hysbysu disgyblion a chodi proffil ieithoedd yn yr ysgol.