Hen ddigwyddiadau

Chwilio am hen ddigwyddiad

Please wait, we are loading your selection...

Daethpwyd o hyd i 36 digwyddiadau. (Cymru)

GWEITHDAI LLENYDDIAETH SAFON UWCH

Diwrnod Sgiliau a Hyfforddiant Almaeneg (Safon Uwch)

Hyfforddiant Cenedlaethol i Ddisgyblion - Llysgenhadon Iaith 2015 - ABERYSTWYTH

DIGWYDDIAD FFILM: Effeithiau Gwrthdaro a Rhyfel – Hedd Wyn

DIGWYDDIAD FFILM: Effeithiau Gwrthdaro a Rhyfel – Hedd Wyn

ALMAENEG - Gweithdy Ffilm Safon Uwch

SBAENEG- Pans Labyrinth a Women on the Edge of a Nervous Breakdown

FFRANGEG - Gweithdy Ffilm Safon Uwch

Hyfforddiant Cenedlaethol i Ddisgyblion - Llysgenhadon Iaith 2015

Hyfforddiant Cenedlaethol i Ddisgyblion - Llysgenhadon Iaith 2015 - CAERDYDD

Ieithoedd: Eich Llwybr at Lwyddiant

98 Ffordd o Ddweud - Lansiad Cyfrol o Gerddi Amlieithog

Meddyliwch am yr Almaeneg: Cynhadledd i Ysgolion

Eisteddfod Ryngwladol Llangollen 2014

Cymru, Ewrop a’r Byd

Rownd Derfynol Cystadleuaeth y Spelling Bee 2014

Scratch That Itch

Dathliad Wythnos Ffoaduriaid

Eisteddfod yr Urdd, Meirionnydd 2014

SBAENEG – Gweithdy Ffilm Safon Uwch (Cyfrwng Cymraeg) - WEDI CANSLO

FFRANGEG – Gweithdy Ffilm Safon Uwch (Cyfrwng Cymraeg) - WEDI CANSLO

Rownd Ranbarthol Gogledd Cymru o Gystadleuaeth y Spelling Bee 2014

Rownd Ranbarthol De Cymru o Gystadleuaeth y Spelling Bee 2014

Prynhawn Almaeneg

FFRANGEG – Gweithdy Ffilm Safon Uwch (Cyfrwng Saesneg)

ALMAENEG – Gweithdy Ffilm Safon Uwch (Cyfrwng Saesneg)

SBAENEG – Gweithdy Ffilm Safon Uwch (Cyfrwng Saesneg)

ALMAENEG - Gweithdy Ffilm Safon Uwch

SBAENEG - Gweithdy Ffilm Safon Uwch

FFRANGEG - Gweithdy Ffilm Safon Uwch

Sioe ddawns gyda themâu Almaenig

Ieithoedd: Eich llwybr at lwyddiant

Ieithoedd: Eich llwybr at lwyddiant

Ieithoedd: Eich llwybr at lwyddiant

Hyfforddiant Cenedlaethol y Llysgenhadon Iaith

Mae'r digwyddiad hwn yn awr yn llawn

Cwrs Preswyl ITM y Coleg Cymraeg Cenedlaethol